Vi er spesialister på rekruttering av ledere og nøkkelmedarbeidere.  Det er få som kjenner reiseliv og servicenæringen bedre enn oss, men vi tar oppdrag innenfor alle næringer og selskaper.

Motivert tilbyr tjenester innenfor;

  • Rekruttering, omorganisering og
    nedbemenning
  • personalrådgivning ,konfliktløsing og
    coaching, 
  • personalutvikling, lederutvikling og kurs 
  • management for hire, kvalitetsikring av
    ledelse og drift, styrekompetanse.

Våre partnere har lang erfaring og betydelig
kunnskap innenfor Mennesker, Motivasjon og
Kunnskap....  Din bedrifts viktigste ressurs !

Copyright © Motivert, Bergheimveien 11 b, 1367 Snarøya, Norway. Mobil: +47 93 46 81 64